PARTNEŘI
 
 
 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
 
ORGANIZÁTOŘI
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
MVV.cz
Komerční banka, a.s.
SIEMENS
Veolia Energie ČR
Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
JMM Consulting
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
TEPLÁRNY BRNO, A.S.
Elektrárny Opatovice, a.s.
www.fortum.com
 
Prumyslovaekologie.cz
Časopis ENERGETIKA
Teplárenské sdružení ČR - sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a energetice

Antonín BERAN

Antonín BERAN   vedoucí oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Absolvoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v roce 1985. V letech 1985 až 1993 působil jako samostatný vědecký pracovník v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. V roce 1993 nastoupil jako vedoucí technicko-informačního oddělení sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu a od roku 1996 působil jako vedoucí oddělení surovinové a energetické statistiky. V současnosti vede oddělení analýz a datové podpory koncepcí v odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Daniel BUBENKO

Daniel BUBENKO   ředitel oddělení energetického využití odpadů, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Daniel Bubenko ukončil inženýrské studium na Fakultě životního prostředí UJEP, obor odpadové hospodářství. Od roku 2007 je zapsán do Seznamu energetických expertů MPO. Jeho klíčovou kvalifikací je ochrana životního prostředí, energetická náročnost, environmentální ekonomika a odpadové hospodářství. V současné době působí na pozici ředitele oddělení energetického využití odpadů ve společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kde se zabývá analýzami, přípravou a řízením projektů energetického využití odpadů (přímá termika, alternativní paliva, bioplyn atd.). Z předcházejícího působiště na pozici vedoucího střediska energetických auditů a studií v konzultační a projektové společnosti nabyl zkušenosti v oblastech úspor energie, energetické náročnosti budov, obnovitelných a environmentálně šetrných zdrojů energie, energetické bezpečnosti… Podílel se na zpracování řady energetických auditů, odborných energetických posudků, územních energetických koncepcí, studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů a mezinárodních projektů nejen v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Miloslav DECKER

Miloslav DECKER   ředitel pro strategický rozvoj, Elektrárny Opatovice, a.s.

Miloslav Decker absolvoval v roce 1979 ČVUT v Praze, obor jaderně-energetická zařízení. V roce 1979 nastoupil do elektrárny Chvaletice jako operátor, poté pracoval jako projektant energetických zařízení. V akciové společnosti Elektrárny Opatovice pracuje od roku 1985. Nejprve na přípravě jaderné elektrárny Východní Čechy, od roku 1991 byl projektovým manažerem Souboru ekologických staveb s hlavním projektem odsíření elektrárny. Od roku 2000 do roku 2007 pracoval jako technický ředitel a od roku 2007 je na pozici ředitele pro strategický rozvoj. Je odpovědný za Ekologický program elektrárny Opatovice, tj. rekonstrukce stávající technologie pro splnění nových ekologických limitů, a za rozvojové projekty společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.

Tomáš DRÁPELA

Tomáš DRÁPELA   generální ředitel, Plzeňská teplárenská a.s.

Tomáš Drápela absolvoval Matematicko fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v roce 1986. První dva roky po studiu působil na VŠST v Liberci jako samostatný vědecký pracovník a v letech 1988 - 1995 jako programátor analytik v různých obchodních společnostech. V roce 1996 nastoupil jako samostatný ekonom do splečnosti Plzeňská teplárenská, kde nejprve v roce 1997 přijal místo finančního ředitele a od roku 2002 zastává funkci generálního ředitele společnosti. Současně je členem představenstva Plzeňské teplárenské, a.s., a místopředsedou Teplárenského sdružení České republiky.

Martin HÁJEK

Martin HÁJEK   ředitel výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Miroslav KREJČŮ

Miroslav KREJČŮ   zástupce ředitele výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky, odborný garant konference

Miroslav Krejčů vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Ekonomika a řízení (1984), dále absolvoval na VŠSE v Plzni postgraduální studium Rozvoj zásobování teplem. V letech 1996—98 absolvoval American Institute of Arts & Sciences, obor obecný, finanční a investiční management, kde získal titul MBA. Od roku 1984 do roku 1992 působil v řadě funkcí v Elektrárnách Opatovice, v roce 1993 nastoupil do Teplárenského sdružení České republiky se sídlem v Pardubicích jako zástupce ředitele a specialista pro ekonomické otázky, v letech 2000 – 2010 byl ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   JMM consulting, odborný garant konference

Konzultant v oblasti energetiky a jednatel společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem Spolku českých jaderných veteránů.

Jaromír MANHART

Jaromír MANHART   ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí

Jaromír Manhart vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Pro Ministerstvo životního prostředí pracuje od roku 2002 s roční přestávkou v roce 2013, kdy působil v SGS Czech Republic. Jaromír je od dubna 2014 zpět na odboru odpadů MŽP v pozici ředitele odboru, připravuje novou odpadovou legislativu a strategii zaměřenou na přechod z odpadového k chytrému oběhovému hospodářství České republiky.

Pavel PELČÁK

Pavel PELČÁK   Manager of Energy Finance, Corporate Banking, Komerční banka, a. s.

V roce 1995 absolvoval Dopravní fakultu Českého vysokého učení v Praze. V Komerční bance působí od roku 1995 v Korporátním financování, nejdříve na pozici úvěrového analytika a poté na pozici bankovního poradce a později v pozici ředitele obchodního centra. Od 1.9.2014 jako manažer financování energetiky vede tým obchodníků a expertů se zaměřením na energetiku, včetně financování projektů. Kromě těchto transakcí se tým rovněž podílí na stanovování strategie a přístupu banky k sektoru energetiky.

Kalle-Erkki PENTTILÄ

Kalle-Erkki PENTTILÄ   Head of Investment Management, Fortum Power & Heat Oy

Kalle-Erkki Penttilä absolvoval v roce 1981 studium Technologického institutu Helsinky. V současné době působí na pozici vedoucího investičního rozvoje v divizi Fortum City Solutions společnosti Fortum Power and Heat Oy se zaměřením na strategické projekty, které zahrnují také projekty v oblast vytápění a chlazení, využití biomasy a energetického využití odpadů. Dříve působil ve společnosti Fortum Power and Heat Polska s odpovědností za oblast akvizic a investic.. Během svého více než 30-ti letého působení ve skupině Fortum Group zastával různé manažerské pozice ve vedení elektráren, v oblasti jejich údržby a také v oblasti výzkumu a vývoje.

Otakar RÝDL

Otakar RÝDL   konzultant

Vystudoval strojní fakultu se specializací průmyslová energetika na ČVUT Praha. Profesní působení v energetice zahájil v roce 1985 v Elektrárně Chvaletice. Následně od roku 1994 vedl organizační složku pro ČR finské energetické společnosti Fortum Engineering, která působila v oblasti dodávek investičních celků pro obnovu tepláren a technologií pro ochranu životního prostředí. Poté v letech 2003 – 2006 pracoval ve společnosti ČEZ a.s., kde se podílel zejména na přípravě programu obnovy portfolia uhelných výrobních zdrojů. Od roku 2007 působí jako konzultant v oblasti poradenství pro přípravu a realizaci projektů na bázi technologií využití biomasy a tuhých alternativních paliv. Spolupracuje zejména se společnostmi, které realizují nově vyvíjené technologie pro oblast ekologizace energetických zdrojů a využití biomasy a tuhých alternativních paliv pro jejich energetické využití.

Petr STEHLÍK

Petr STEHLÍK   profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, koordinátor NEMTE Centre

Petr Stehlík působí jako profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V současnosti je také místopředsedou České společnosti chemického inženýrství. Má dlouholeté zkušenosti z inženýrské praxe, které získal jako před nástupem na akademickou půdu tak ve funkci ředitele pro výzkum a vývoj inženýrsko -dodavatelské společnosti zabývající se především zpracováním a energetickým využitím odpadů a biomasy. Z jeho významných (především zahraničních) aktivit lze jmenovat například následující: výkonný redaktor mezinárodního časopisu Heat Transfer Engineering a hostující redaktor jiných mezinárodních časopisů, řešitel mezinárodních výzkumných projektů, autor nebo spoluautor několika stovek publikací a článků, hlavní přednášející (Plenary / keynote speaker) na mezinárodních konferencích. Jeho výzkumná a aplikační činnost je zaměřena na zpracování odpadů a biomasy, systémy energetického využívání odpadů, zařízení na výměnu tepla, na úspory energie a na ochranu životního prostředí. Petr Stehlík je také ředitelem strategického výzkumného a vývojového centra – NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering).

Mirek TOPOLÁNEK

Mirek TOPOLÁNEK   předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

Absolvoval strojní fakultu VUT v Brně a kurs Správa korporací v Manažerském centru v Čelákovicích. Profesní kariéru zahájil jako projektant v podniku Automatizace a mechanizace OKD Ostrava, později jako specialista měření a regulace v Energoprojektu Praha. V letech 1991 až 2003 byl výkonným ředitelem, později předsedou představenstva ve společnosti VAE. V roce 1996 byl zvolen senátorem Parlamentu ČR, kde působil po dvě funkční období (do roku 2004). V Senátu zastával řadu funkcí, byl předsedou senátního klubu ODS (1998–2002), členem i místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, členem organizačního výboru a předsedou podvýboru pro energetiku, mezi roky 2002–2004 zastával funkci místopředsedy Senátu. V letech 2000–2002 byl stínovým ministrem průmyslu a obchodu, poté předsedou stínové vlády ODS. V prosinci roku 2002 byl zvolen předsedou ODS. Od června 2006 do září 2009 zvolen členem Poslanecké sněmovny. Premiérem vlády České republiky se stává v srpnu 2006 a je jím do května 2009. V září 2009 se vzdal poslaneckého mandátu a z čela ODS odchází v dubnu 2010. V roce 2009 byl předsedou Rady Evropské unie. V roce 2009 neúspěšně kandidoval za ČR na pozici ředitele Mezinárodní energetické agentury v Paříži. Po odchodu z vysoké politiky působí v energetice a vzdělávacích aktivitách (VŠE). Od roku 2010 je ředitelem VAE Controls Group v Ostravě, kterou zakládal v roce 1993. Od roku 2011 je předsedou Teplárenského sdružení ČR. Je také předsedou dozorčí rady Elektráren Opatovice. Od roku 2013 do roku 2014 působil jako ředitel pro rozvoj a zahraniční vztahy ve společnosti NAFTA v Bratislavě. Od listopadu 2014 působí jako ředitel a člen představenstva ve slovenském podniku Eustream.

Vladimír UCEKAJ

Vladimír UCEKAJ   systémový technolog, EVECO Brno, s.r.o.

Vladimír Ucekaj vystudoval Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojní inženýrství, obor Procesní a ekologické inženýrství, kde obhájil i svou disertační práci. Již více než 10 let se specializuje na oblast energetického využití odpadů a biomasy. Je řešitelem nejen grantových, ale i komerčních projektů. Zabývá se problematikou provozu tzv. malých ZEVO a to po stránce technologické, ekonomické a systémové. V poslední době se věnuje mimo jiné projektu Zařízení energetického využití odpadu (ZEVO) Cheb.